Karriere

Me treng fleire gode kollegaer med på laget!

Me har for tida stor aktivitet og aukande oppdragsmengde, og søkjer derfor fleire kollegaer:

Under finn du lenker til de forskjellige stillingane:

 • Elektrikarar Gr.L og H / Automatikarar / Instrumentrøyrleggjarar til On- og Offshoreoppdrag: Les meir her.
 • Serviceteknikar ventilasjon & Automasjon / Kuldemontørar: Les meir her.
 • Prosjektingeniørar VVS / Tverrfagleg prosjektleiar: Les meir her.

• Elektrikarar gr. L og H / Automatikarar / Instrumentrøyrleggjarar til on- og offshoreoppdrag 

 • Varierte dagar med mykje tekniske oppgåver innan fleire segment (industri, landprosjekt, maritim, service).
 • Ansvar frå oppdragets oppstart til sluttføring, i tillegg til kundekontakt og kundeansvar.

For meir informasjon om stillingane kan du kontakte:
Heine Kaldefoss – TLF 909 77 702

Stad: Alle lokasjonar

Skriftleg søknad sendes til: karriere@teca.no  

Søknadsfrist: Vert vurdert fortløpande

Serviceteknikar ventilasjon & Automasjon / Kuldemontørar

 • Sette seg inn i tekniske anlegg og gjennomføre serviceoppdrag. 
 • Planleggje sin eigen kvardag i samarbeid med serviceleiar og innrapporterte oppdrag.
 • Oppretthalde personleg kontakt med kundar og driftsansvarlege. 
 • Rapportera feil og eventuelle manglar på serviceoppdrag. 
 • Rapportering med tiltak som er lønsomme for kunden. Til dømes nødvendige tiltak som reparasjonar, men også forbetringar som energibesparande tiltak.
 • Opparbeide seg teknisk kompetanse i samarbeid med bedrifta innan relevant fagfelt. (til dømes ventilasjonsanlegg, automatikk og varme/kjølesystem)

Stad: Alle lokasjonar

For meir informasjon om stillingane kan du kontakte:
Andre Risnes – TLF
909 80 473

Skriftleg søknad sendes til: karriere@teca.no  

Søknadsfrist: Vert vurdert fortløpande

•  Elektrikarar gr. L – Kvinneherad

 • Varierte dagar med mykje tekniske oppgåver innan fleire segment (industri, landprosjekt, maritim, samferdsel & service).
 • Ansvar frå oppdragets oppstart til sluttføring, i tillegg til kundekontakt og kundeansvar

Stad: Kvinnherad

For meir informasjon om stillingane kan du kontakte:
Tore Eikeland – TLF 928 50 473

Skriftleg søknad sendes til: karriere@teca.no  

Søknadsfrist: Vert vurdert fortløpande

• Røyrleggjararar / Røyrleggjarlærlingar

 • Varierte oppgåver innan service-, nybygg-, og industriprosjekt under leiing av våre dyktige fagarbeidarar

Stad: Kontorstad Bømlo og Stord. 

For meir informasjon om stillingane kan du kontakte:
Jan Erik Dahl – TLF 958 18 208

Skriftleg søknad sendes til: karriere@teca.no  

Søknadsfrist: Vert vurdert fortløpande

• Prosjektingeniørar VVS / Tverrfagleg prosjektleiar

 • Rådgiving og prosjektering av VVS tekniske installasjonar og/eller tverrfaglege prosjekt
 • Prosjektleiing
 • Tilbodsrekning
 • Kundeoppfølgjing

Stad: Alle lokasjonar

For meir informasjon om stillingane kan du kontakte:
Christer Notland – TLF 982 40 642

Skriftleg søknad sendes til: karriere@teca.no

Søknadsfrist: Vert vurdert fortløpande

• Telekommunikasjonsmontør

 • Varierte dager innen telekommunikasjonsfaget som fiberarbeid, strukturert nettverks kabling, adgangskontrollsystem, kameraovervåking mm i privat og bedriftsmarkedet.
 • Planlegging, gjennomføring og dokumentering av anlegg.
 • Kundekontakt og kundeansvar

Stad: Alle lokasjonar

For meir informasjon om stillingen kan du kontakte:
John Arne Haukefær – TLF 476 26 564 eller epost: john.arne@teca.no

Skriftleg søknad sendes til: karriere@teca.no

Søknadsfrist: Vert vurdert fortløpande

Me tilbyr:

 • Ordna tilsetteforhold i eit veletablert og ambisiøst selskap
 • Gode mogelegheitar for personleg og fagleg utvikling
 • Gode kollegaer med høg kompetanse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Servicebil for dei som vert tilsett i serviceavdelingane
 • Mogelegheit for å leige feriehus med båt