Serviceteknikar ventilasjon & Automasjon / Kuldemontørar

  • Sette seg inn i tekniske anlegg og gjennomføre serviceoppdrag. 
  • Planleggje sin eigen kvardag i samarbeid med serviceleiar og innrapporterte oppdrag.
  • Oppretthalde personleg kontakt med kundar og driftsansvarlege. 
  • Rapportera feil og eventuelle manglar på serviceoppdrag. 
  • Rapportering med tiltak som er lønsomme for kunden. Til dømes nødvendige tiltak som reparasjonar, men også forbetringar som energibesparande tiltak.
  • Opparbeide seg teknisk kompetanse i samarbeid med bedrifta innan relevant fagfelt. (til dømes ventilasjonsanlegg, automatikk og varme/kjølesystem)

Stad: Alle lokasjonar

For meir informasjon om stillingane kan du kontakte:
Andre Risnes – TLF 909 80 473

Skriftleg søknad sendes til: karriere@teca.no  

Søknadsfrist: Vert vurdert fortløpande