Bygg og anlegg

Teca leverer tjenester innen fagene rør, ventilasjon, telekom, automasjon, energirådgivning, ENOVA-søknader, maritim elektro og elektro. Summen av tverrfaglig kompetanse og bred bransjeerfaring er et av våre viktigste konkurransefortrinn.

Ta kontakt med oss i dag!

Våre tjenester

Automasjon

Våre automatikkere server og drifter styringer for optimal drift og energibruk.

Elektro

Våre elektrikere installerer og vedlikeholder alle typer elektriske anlegg. Vi er gode på varme- og lysstyring, og har som mål å jobbe mot et begrenset energiforbruk.

Kjøling

Våre kuldemontører har lang erfaring med service og montasje av de fleste typer varmepumpe og kjøleanlegg.

Rør

Våre rørleggere har solid erfaring og kunnskap på de fleste områder innenfor rørleggerfaget. Les mer om våre rørleggertjenester her.

Telekom

Teca har lang erfaring med telekom. Du kan forvente at vi alltid leverer høy kvalitet på våre telekom-tjenester.

Ventilasjon

Vi både installerer, drifter og vedlikeholder alle typer ventilasjonssystemer for de fleste typer bygg og anlegg.