Ventilasjon/inneklima

Vi både installerer, drifter og vedlikeholder alle typer ventilasjonssystemer for de fleste typer bygg og anlegg.

Vi har spisskompetanse på kartlegging av inneklima, logging av fukt og forskjellige sporer i luft. 

Gjennom grundige analyser og tett samarbeid med våre egne energirådgivere, leverer vi et skreddersydd ventilasjonssystem.

Vi leverer alle typer ventilasjonsanlegg og monterer varmepumper, kjølerom, dataromkjølere, tørrkjølere og annen behovstyrt ventilasjon.

  • Rehabilitering
  • Nyinnstallasjon
  • Service av alle typer klimaanlegg
  • Prosjektering
  • Automatikk og programmering
  • Innregulering av luft
  • Rensing av kanalnett og aggregater
  • Punkt avsug til sveising, frisør og sponavsugsanlegg
  • Logging av CO2, co, temp og fukt
  • Klimakontroll