Tjenester innan el-kontroll og termografering i einebustad og industri

Teca har per i dag to montørar med DNV sertifisering god kompetanse innan el-kontroll og termografering etter den nye avhendighetsloven.

Me utfører kontroll av bustad og industri. Me leverer full dokumentasjon (Rapport etter el-kontroll, samsvarserklæring og oppdatert kursliste) som er godkjent av forsikringsselskapa. All dokumentasjon vert lasta opp i boligmapa. Me utfører el-kontroll for kundar som Aker Solutions, Fjord 1, fleire næringsbygg, burettslag og for privatkunder som ynskjer dette med tanke på internkontroll, sal og forsikringspremie reduksjon. Teca leverer og tjenester innan internkontroll av elektrisk anlegg, brannalarm og sprinkleranlegg.

Teca utfører el-kontroll innan føgende godkjenninger:

  • NEK 405- 1 termografering.
  • NEK 405- 2 El- kontroll bolig.
  • NEK 405- 3 El- kontroll næring og industri.
  • Brann og nødlys kontroll.