Me er Teca!

Velkomen til Teca! Helle Elecon, KES og Teknisk Bureau Sunnhordland har slått seg saman til éin teknisk totalleverandør – til det beste for våre kundar!

Hos oss er kvart oppdrag like viktig, både når det kjem til privatkundar og næringskundar, innan bygg og anlegg, eller industri og maritime fartøy.

Lyst å jobbe med oss? Me søker etter fleire folk! Sjekk innom karrieresida vår for alle våre ledige stillingar!